Derville Rowland เจ้าหน้าที่อาวุโสของ Central Bank of Ireland กล่าวว่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ cryptocurrencies เช่น Bitcoin นั้น “น่าเป็นห่วง” นี่เป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับการควบคุมและผู้คนควรตระหนักว่าพวกเขาอาจสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขา (บลูมเบิร์ก)