ในวันที่ 1 สิงหาคม OpenSea แพลตฟอร์มตลาด NFT มีปริมาณธุรกรรม 325 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 118% จากปริมาณธุรกรรมสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (149 ล้านดอลลาร์) ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และจำนวนธุรกรรม NFT และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ในเดือนกรกฎาคมตามลำดับคือ 457,700 และ 21.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำลายสถิติประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ที่ 21,400 (มิถุนายน) และ 10.5 ล้าน (มีนาคม) ไปพร้อม ๆ กัน