เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง Times Global Group Holdings Co., Ltd. ได้ออกประกาศโดยระบุว่าบริษัทในเครือที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมดได้ซื้อ 12,000 Filecoins ผ่านการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยน ราคารวม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) เท่ากับ 639,942 เหรียญสหรัฐ และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 53.33 เหรียญสหรัฐฯ/ชิ้น